MERKABA – SVĚTELNÉ TĚLO POHÁNĚNÉ DUCHEM + SVĚTOVÝ SVĚTELNÝ SYSTÉM

Mer = světlo, Ka = duch, Ba = tělo

Je načase naplnit naše poslání, žít na zemi, zabývat se i nebeskými záležitostmi a konat zázraky. Tím se nebe a země spojí v jedno. Myslet v perspektivě zázraků může být obtížné, když jsou naše duševní návyky infikovány strachem. Myslíme si, že máme spoustu problémů, ale ve skutečnosti máme jen jeden – popírání lásky. Díky zázračné síle lásky propouštíme minulost a konečně žijeme zázračnou přítomnost. Minulost je pryč. Budoucnost je možné přeprogramovat právě  t e ď .  Může nastat nový začátek, nový život. „Přijde nová země a nové nebe.“ Naše vztahy budou obnoveny. Naše těla budou obnovena. Naše planeta bude obnovena. (Text inspirovaný Marianne Williamson)

 

Slovo MERKABA se používá v hebrejském i v egyptském jazyce. Je jím označován světelný dvojitý hvězdicovitý čtyřstěn, který obklopuje lidské tělo a spojuje ho se zemí a s kosmem. Může být viděn také jako trojdimenzionální Hvězda Davidova.

Zjednodušeně si Merkabu můžeme představit jako vozidlo dopravující člověka do výšedimenzionálních světů. Toto světelné vozidlo (pole) je holograficky obsaženo v každé  buňce, představuje důležitou součást našeho těla. Prostupuje naším tělem jako trojdimenzionální geometrická síť dvojitého čtyřstěnu, která zůstává nefunkční do té doby, než naše duše dozraje, “rozpomene se”, a vede nás k proměně. Merkaba se postupně stane živou. Jakmile je živá, vše je možné.

Tento světelný zdroj stvořil Mistr Melchizedec v dávné minulosti. Kdysi s ním pracovali jen nejvyšší zasvěcenci. Lidstvo již má k němu přístup - v této době, kdy planeta Země prožívá svůj vzestup. Vibrace Země se zvyšují, naše vědomí se probouzí a touží žít svůj vlastní potenciál, ne programy ega (strachu). Merkaba je velmi silné, ostré světlo, které proniká přímo do našich buněk a přetransformovává je.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Hana Říhová Praha, Teplice, Písek, Blovice, Plzeň, Ostrava,Třinec... Ráda přijedu kamkoliv. 723 335 572 cestaksobezavinacseznam.cz